BESTILL TIME

Er det sant at du blir sterkere i motbakker?

Veldig mange kommer til meg fordi de har opplevd motgang eller en stor krise i livet: Noen de var glad i døde plutselig, andre har blitt lurt for mange penger og har mistet alt de eide. Mens flere har slitt i årevis etter virkningene av en vond barndom.


Er det sant at alle blir sterkere i motbakker? Hadde det vært sant ville vi ikke hatt så mange som begår selvmord, eller blitt deprimert eller høyt sykefravær. Hva er det som skylder de som klarer seg fra de som blir syke og i verste fall dør?


Som psykolog møter jeg mange som sliter og føler motgang i hverdagen. De sliter med angst, depresjon, dårlig selvfølelse, ensomhet, søvnløshet og en rekke andre vonde problemer.

Det er et begrep som kalles for resiliens. Det betyr hvor standhaftig du er å tåle stress og vonde opplevelser her i livet. Det er fire faktorer som forskere tror kan styrke resiliens og hvis dette er sant så betyr det at resiliens er ikke noe som du bare har men det er noe du kan utvikle.

I følge en artikkel fra American Psychology Association av 17.09.2017, kan vi liste opp disse fire faktorene:

  • Evnen til å lage realistisk steg mot et mål og å følge planen.
  • Et positivt syn på deg selv og trygg på dine evner.
  • Gode kommunikasjons ferdigheter og være en problem løser.
  • Innsikt i eget følelsesliv og å kunne styre emosjonene og impulsene.

Jeg mener at dersom du jobber med punkt 4 så vil de øvrig punktene lettere falle på plass.

I min praksis som psykolog ser jeg at mennesker som kommer til meg og har god evnen til å styre emosjonene sine er de som kommer raskest igjennom behandling. Som regel trenger de kun 2 til 4 timer for å løse opp i de problemene de kommer med.

Når vi møter motgang her i livet kan vi forholde oss til det på 3 forskjellige måter:

  • Vinneren: Du kan trekke lærdom av det som har skjedd for så å bruke lærdommen for å komme deg videre.
  • Ofre: Du kan bli et offer og grave deg ned i vonde følelser.
  • Flykter: Du kan benekte at du har et problem og flykte psykisk eller med hjelp av alkohol eller dop. Andre måter å flykte på er jo å bli treningsnarkoman eller utvikle en spiseforstyrelse.

Dersom du vil tilhøre kategori 1. Vinneren, må du starte med å bli kjent med følelsene dine. Du må kunne stoppe og forstå hvorfor du føler som du gjør og hvordan håndtere følelsene dine.

Det kan være veldig smertefult å kjenne på følelsene. Dersom du har fortrengt sinne, eller frykt kan kroppen ha store muskelspenninger som forsterker den vonde emosjonell følelsen. Vi kan si at følelsen har satt seg i kroppen. Det er viktig å sjekke med legen, og dersom det ikke er noe medisinsk galt med deg vil de alle fleste tåle å kjenne på følelsene.

Men og det er et stort men. Du må ikke dyrke den vonde følelsen ved å syntes synd på deg selv. Du må så fort du kan stoppe opp og still deg selv følgende spørsmål:

“Hvordan blir jeg et bedre og sterkere menneske fordi jeg får innsikt i følelsene mine?”

Noen mennesker vil avdekke vonde minner som de har bært med seg fra fortiden. Ofte dreier dette seg om relasjoner til andre og svik. Enten man selv har blitt sviktet eller at man har sviktet en annen.

Andre mennesker vil oppleve at kroppen sitter fast i en vond og meningsløst reaksjonsmønster. Nærmest som et tog som har mistet bremsene sine.

Dette er de to mest vanlige årsaker til vonde følelser. Dersom du klarer å svare på følgende spørsmål, og det er verdt å gjenta:

“Hvordan blir jeg et bedre og sterkere menneske fordi jeg får innsikt i følelsene mine?”

Når du kan trekke lærdom av hva du har gjennomgått og bli istand til å følge de fire punktene som vi skisserte over om resiliens vil du bli et lykkeligere og sterkere person.

Selvfølgelig er det mange flere aspekter vi kan gå inn på, men jeg har forsøkt å gi deg en liten dytt i riktig retning. Dersom du vil lese mer om dette følg linken Redd for å ikke være god nok Mamma eller Pappa

La meg avslutte denne posten med en utfordring: Kommenter gjerne om du har virkelig lært av motbakkene i ditt liv og så fall hva var den viktigste lærdommen for deg?

For å bestille en time gå til vår online booking.

Bestill time